Velkommen til Beergen!

Øl og alkohol hører like naturlig sammen med Bergen som kraftig regn om høsten.

Så er det endelig duket for ølfestival i Bergen, men ikke tro at bergenserne har vegret seg for å ta seg både en og to øl også tidligere. Jeg har tatt et uhøytidelig sveip tilbake i tid for å sjekke tingenes tilstand i gamle dager. For å unngå beskyldninger om å være selvgod og brautende, har jeg valgt å sitere et utvalg personer som kun har vært her på gjennomreise.

Uavbrutt regn: ”De elske stærke Drikke og røge overmaade meget Tobak – og foretrække deres Ølkro for Fruentimmernes Selskap,” skriver den franske offiseren Kergulen Tremarecs om bergenske menn i 1768.

Var det kanskje sånn det så ut på bryggesiden i Bergen etter en skikkelig fest på 1600-tallet?

Ti år seinere er den tyske professoren Fabricius på besøk, også han biter seg merke i bergensernes drikkfeldighet. ”Man siger at den bestandige Regn og den fugtige Luft gjør Drikken til en Nødvendighed.” Og regne gjør det, ifølge Fabricius, så å si hele tiden: ”Naar det begynder at regne i Bergen, vedblir Regnet gjerne i tre eller fire Uger uden Afbrydelse. Man behøver ikke at reise til Cap Comorin eller Ostindia for at faa se en uafbrudt Regntid paa 3-4 Maaneder.”

Sodoma og Gomorra: Rundt 1660 reiste presten Francesco Negri fra Italia til Norden, en reise han beskriver som ”en av de vanskeligste og farligste i Verden”. På sin reise langs norskekysten lar han seg sjokkere over fattigdommen, men så kommer han til Bergen… Og der blir han sjokkert over bergenserne. ”Indbyggerne er saa henfaldne til Aquavit og Tobak, at de heller gir afkald paa Levnedsmidler.”

Den engelske politikeren Charles Isaac Elton mente at alkoholen er Bergens ruin.

Den engelske politikeren og advokaten Charles Isaac Elton dro det enda lengre: ”Drukkenskap har vært denne bys ruin fra kong Sverres dager, og man tror at det er hovedgrunnen til at spedalskhet er så alminnelig i dette området,” skrev han i boken ”Norway, the Road and the Fell” i 1864.

Fra slutten av 1500-tallet finnes et manuskript med tittelen ”Den vanskabte Gris”, der en ukjent forfatter skriver: ”Bergens Bye er som Sodoma og Gomorra – der er Kalvinister og vederdøbere, Aagerkarle og Udsugere. Horeri og Blodskam gaa der i Svang, ja de tillade endog offentlige Huse, bruke korte Alne, falsk Vægt, fælde forkerte Domme, tage mod Gaver og forfalske deres Vare.”

I helgen skal det smattes, snakkes og smakes øl. Vi har litt av et rykte å leve opp til. God festival, folkens!

Kilder: “Døbefonden” av Gran Bøgh (1954) og “Bergen i all ubeskjedenhet” av Jan H. Landro (2008). Sjekk også ut Bergen ølfestival.

Hatland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *